Talot - Houses

Yhtiöön kuuluu 4 kpl kaksikerroksisia asuinkerrostaloja (rv 1966-68). Asuinhuoneistoja on yhteensä 48 kpl. Yhteiskäytössä olevia tiloja ovat sauna, pesutupa ja kuntosali.

Taloyhtiöllä on oma parkkialue asukkaiden autoille, joka jakautuu kahteen alueeseen: sähkötolppa- ja hiekkakenttäpaikat.


The company owns 4 two-storey apartment buildings (1966-68). There are a total of 48 residential apartments. Shared facilities include a sauna, laundry room and gym.
The housing association has its own parking area for residents' cars, which is divided into two areas: electric pole and sand field areas.

Pyöräsuojat  - Wheel guards

Jokaisessa talossa on polkupyörille tarkoitetut tilat. Mopoille on varattu oma parkkialue liikennemerkillä merkittynä piha-alueella, talojen keskellä. Moottoripyörille löytyy myös oma parkkialue, taloyhtiön hiekkaparkkipaikalta, joka myös on merkitty omalla liikennemerkillä.


Each house has facilities for bicycles. Mopeds have their own parking area marked with a traffic sign in the yard area, in the middle of the houses. There is also a private car park for motorcycles, in the housing association's sandy car park, which is also marked with its own traffic sign.

sauna.jpg

Sauna

Saunassa on käytössä vain vakiovuoroja. Saunamaksu on 10 € kuukaudessa. Tiedustele vapaita vuoroja huoltomieheltä. Saunat löytyvät taloista B ja C.


Only standard shifts are available in the sauna. The sauna fee is 10 € per month. Contact a service technician for free shifts. The saunas can be found in houses B and C.


Pesutupa - laundry room

Pesutuvat löytyvät taloista B ja C. Molemmissa pesutuvissa on erilliset varauslistat ja pesukone toimii kolikoilla.


Laundry rooms can be found in houses B and C. Both laundry rooms have separate booking lists and the washing machine works with coins.


Kuntosali - gym

D-talon kerhohuone on muutettu kuntosaliksi, joka sijaitsee väestösuojan vieressä. Kuntosali on maksullinen ja hinta on 4 euroa kuussa. Pysyvään käyttöön avaimen saa kuitattua huoltomieheltä. Kuntosalia saa käyttää joka päivä klo 6 - 22 välisenä aikana. Varusteet mm Spinning kuntopyörä, Cross Trainer, Vatsalihaslaite, York 1001 Kuntokeskus, Total Gym 1000 -monitoimilaite ja käsipainoja.

kuntosali.jpg


The meeting room in Building D has been converted into a gym next to the shelter. The gym is chargeable and costs EUR 4 per month. For permanent use, the key can be acknowledged by a service technician. The gym is open daily from 06:00 until 22:00. Equipment includes Spinning exercise bike, Cross Trainer, Abdominal device, York 1001 Fitness Center, Total Gym 1000 multifunction device and dumbbells.


Sähkö- ja hiekkakentän autopaikat - Electric and sandy car parks

Taloyhtiön vuokratuilla paikoilla pitää olla käytössä taloyhtiön laminoitu kyltti, jossa on paikan tiedot. Kyltti toimitetaan vuokrasopimuksen yhteydessä. Jos hukkaat kyltin, niin taloyhtiö veloittaa 5 € uuden kyltin tekemisestä ja toimituksesta. Sopimuksen päätyttyä kyltti on toimitettava Isännöintitoimistoon.


The rented places of the housing association must have a laminated sign of the housing association with the location information. The sign will be delivered in connection with the lease. If you lose the sign, the housing association will charge € 5 for making and delivering a new sign. At the end of the contract, the sign must be submitted to the Property Office.

P-lupalaput.jpg

Jos olet halukas saamaan vuokrapaikan, niin ota yhteys Asukaspalveluun: Elina Laaksonen, puh 020 722 9957. Email: elina.laaksonen(at)isannointitalo.fi.


If you are willing to get a rental place, please contact the Resident Service: Elina Laaksonen, tel. +358 20 722 9957. Email: elina.laaksonen (at) isannointitalo.fi.

Sähkötolppapaikan hinta            11 € / kk  -   The price of an electric pole is 11 € / month

Hiekkakenttäpaikan hinta             5 € / kk  -   The price of a sand field place is 5 € / month


Pysäköinti piha-alueella - Parking in the yard

Pysäköinti piha-alueella on kielletty, jotta pelastustiet eivät tukkeutuisi. Näin varmistamme hälytysajoneuvojen pääsyn rakennusten viereen tarvittaessa. 

Taloyhtiön hallitus ja turvallisuusvastaava valvovat tilannetta.


Parking in the yard is prohibited to prevent blocked escape routes. In this way, we ensure the access of emergency vehicles to the buildings if necessary.

The housing association's board of directors and security officer monitor the situation.